YENİ DÖNEMDE ANAHTAR KELİME: TASARRUF

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı tüm öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize, akademisyenlerimize ve tüm kamu personelimize hayırlı olsun. Eğitim-Öğretim boyutu en önemli kısım, evet… Lakin içinden geçilen ekonomik durum itibariyle tüm kesimlerimizin ‘TASARRUFLU’ hareket etmesi gereken bir dönem.

Bu sebeple LÜTFEN: 1- Devlete ait binalarda aynı anda hem klima hem kalorifer hem elektrikli ısıtıcı hallerine son verilmesi, denetlenmesi, bu halin önüne geçilmesi 2- Gereksiz ışık sarfiyatının önüne geçici tedbirler alınması (güneş ışığından yararlanma, gereksiz ışıkların kapatılması) 3- Sınıflarda kullanılan projeksiyon cihazlarının iş bitimi hemen kapatılması 4- Gereksiz su sarfiyatının önüne geçmek için tedbirler alınması, her vatandaşın, çalıştığı kurumda su, elektrik veya hangi enerji türünü kullanıyorsa "evinde kullanıyormuşçasına" israf etmemesi 5- Devlete ait birimlerde faal yemekhanelerde yemek ve ekmek israfının önüne geçmek için tedbirler alınması (Günlük 1 Milyon ekmek israf ediliyor) 6- Devlete ait araç kullanımlarında "Kamu Hakkını Gözetici" ve tasarruf sağlayıcı tedbirler alınması, zaruri ihtiyaç olmadıkça en azından 2 yıl yeni araç alınmaması 7- Devlete ait kurumlar adına gerçekleştirilen seyahatlerde tasarrufa dikkat edilmesi, harcırahların zorlanmaması 8- Devlete ait lojman ve misafirhanelerin kalitelerinin artırılması fakat özel sektör mantığıyla işletilerek hazineye gelir sağlanması, aksi takdirde elden çıkarılması 9- Stratejik planlamaya dayalı performans esaslı bütçeleme uyguluyoruz, kamu makamlarında performansı yetersiz olanların hemen değiştirilmesi, devletin parasını, makamını, zamanını yerinde kullanmayan, şahsi çıkarlarına/yakınlarına hizmet eder hale getirenlerden ivedi hesap sorulması, verdikleri maddi zararların tazmin edilerek hazineye geri kazandırılması 10- Büyük bir tarım planlaması ve reformu yapılarak verimli olup ekilmeyen arazi bırakılmaması... gibi bir dizi önlem alınabilir, bu maddeler daha da artırılabilir.

Bu maddelerin içeriğinde yer alan hususların tamamı tüm toplumu ilgilendirmektedir. Dolayısıyla sadece devlete ait birimlerde değil tüm toplum kesimlerinde hayata geçirilmelidir. Zeytinburnu Belediye Başkanının kendisinin ve bağlı birimlerinin makam aracı kullanmayı terk ederek 4 aydır bisiklet kullanması, hem 132 bin TL'lik kaynağın kasada kalması hem de topluma örnek teşkil etmesi anlamında çok isabetli olmuştur. Bu tür uygulamalar sergileyebilecek tüm kamu kurumlarına da öncü örnek olmuştur. Tüm kesimleriyle tasarruflu davranan, tükettiğinden daha fazlasını üreten Türkiye’nin ne cari açık ne borç sorunu olur. Unutulmamalıdır ki "EN İYİ ENERJİ VE EN İYİ PARA TASARRUF EDİLENDİR"

Prof. Dr. Ersan ÖZ
Pamukkale Üniversitesi

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü Başkanı

YORUM EKLE

banner21

banner124