Yılda 300 milyon kg evsel atık zararsız hale getiriliyor