Türkiye seçmen profilinin % 70 kadarı sağ kesimden oluşuyor. CHP kendini sol tarafta konumlandırmakla daha başından iktidar olmanın uzağında kalmış oluyor. CHP, bu uzaklığı yakın etmek için, siyaset yapan hemen herkesin aklına gelebileceği gibi, sağa açılmayı denedi olmadı. Sol da gördüğü ama aslında Kürt milliyetçiliği yapan kesim ile üstü örtülü ve açık ittifak denedi o da olmadı. Hem sağ, hem Kürt siyaseti ile eşzamanlı ittifak yaptı yine olmadı.

CHP’nin iktidar talebi ile sağa açılması netice vermiyor. Bu ikircikli tavır hangi CHP diye sorulmasına yol açıyor. CHP artık bir karar vermeli ve bi duruş sergilemeli diye düşünüyorum. Genel başkan değişikliği bunun için bir fırsat olabilirdi, ancak O da yoluna ayrılıkçı parti ile görüşmeyle başlayınca bir fırsat daha yok oldu gitti.

Bana göre;

CHP artık iktidar olamayacağını görmeli, kabullenmeli ve bir misyon partisi olarak kendini ilan etmelidir. Nedir bu misyon;

CHP fabrika ayarlarında dönerek cumhuriyetin kurucu partisi kimliğini ifade etmelidir. Cumhuriyet kendini anayasamızın ilk dört maddesinde tanımlar. CHP bu dört maddeyi tekrarlayan ve açıklayan bir misyon üstlenerek;

“Resmi dili Türkçe, üniter, laik, demokratik, sosyal hukuk devletininim kurucusu, savunucusu ve dahi bekçisiyiz; İktidarların bu ilkelerin gereğini yapmaları, yapmamaları ve sulandırmaya çalışmaları ile ilgili olarak tetikte ve takipteyiz; Varlık nedenimiz bu prensiplerin korunması ve hayata geçirilmesidir.

CHP’nin ilkeler siyaseti iktidar talebinden daha önemli, daha anlamlı ve daha zorunludur. Bölücülerle ve muhafazakarlar ile yapılacak bir işbirliği sonucu gelecek bir iktidarın talibi değiliz. Bu kesimler ile işbirliği yapmadığımız ve de yapmayacağımız için halkımız bize iktidar vermeyecekse bu da kabulümüzdür.

Varlık nedeni olarak Laik demokratik hukuk devleti ilkelerinin korunmasını ve kollanmasını gören CHP kadrolarına halkımız iktidar verirse bu görevi en iyi yapacağımıza kimsenin kuşkusu da olmasın. “

Demelidir.

Bu söylem CHP’nin oyunu zerre azaltmaz. Ama duruşunu ve kimliğini sağlamlaştırır. Bu duruşun diğer siyasal hareketleri de etkilemesi ve taşların yerli yerine oturması bir ihtimaldir…