14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da önemli bir yer tutuyor. Bu hem yurt dışı Türkler açısından, hem de ülkemizdeki siyasi partiler ve liderleri için önemli bir noktayı işaret etmektedir. Genel itibariyle bakılacak olunursa, Türkiye’deki Cumhurbaşkanı ve genel seçimlerde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oyları son yıllarda giderek daha etkili hale gelmektedir.

Günümüzde dünya genelinde beş milyonu Avrupa’da olmak üzere Amerika’dan Avustralya’ya uzanan geniş bir coğrafyada yaklaşık altı buçuk milyon vatandaşımız yaşıyor. Bu vatandaşlarımızın takribi üç buçuk milyonu ise bir seçmen grubunu oluşturuyor. Diasporamızı oluşturan vatandaşlarımız, eğitimden sanata, ekonomiden akademik hayata, politikadan sivil topluma birçok alanda faaliyet göstererek, bulundukları ülkelere ve anavatana ciddi katkılar sağlıyor.

Özellikle 1960’lı yıllarda işgücü anlaşmaları ile başlayan Türkiye’den yurt dışına yönelik işçi göçü, bugünkü Türkiye diasporasının oluşumda büyük bir etken olarak yer tutmaktadır. Yeri gelmişken “diaspora” kavramına da bir açıklık getirmek yerinde olacaktır. Diaspora, “bir topluluğun köken ülkesi dışında yaşayan ve genellikle kültürel, etnik veya ulusal bir kimlik taşıyan toplulukları” ifade etmekte kullanılmaktadır. Türk diasporası, Türkiye dışında yaşayan ve Türk kökenine sahip olan bir topluluğu tanımlamaktadır. Türkiye diasporası da, farklı dönemlerdeki göç dalgaları sonucu meydana gelmiştir. Örneğin, 1960’lardan itibaren Batı Avrupa ülkelerine yapılan işçi göçü, Türk diasporasının oluşum süreçlerinin bir neticesidir. Ayrıca, son yıllarda artan eğitim, iş ve diğer sebeplerle yurt dışında yaşamayı tercih eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da diaspora topluluğunu oluşturmaktadır.

Yurt Dışı Seçmenler Anavatanındaki Seçimlere Büyük İlgi Gösteriyor…

2023 seçimlerinde yurt dışı seçmen sayısı 3 milyon 416 bin 98 kişidir. İlk kez oy kullanacakların sayısı 277 bin 646, erkek seçmen %53.3, kadın seçmen %46.7 ve sandık kurulacak ülke sayısı ise 74’tür. Yurt dışında oy verme işlemi 27 Nisan 2023 Perşembe günü başladı ve 9 Mayıs 2023 Salı günğ sona erecek. 46 gümrük kapısında ise oy kullanma 14 Mayıs’ta Türkiye ile aynı tarihte bitmiş olacak. 177 oy kullanma merkezinde yurt dışı Türkler oylarını kullanacaklar.

Yurt dışı seçmenler, anavatanındaki seçimlere de ayrı bir önem atfetmektedir. Bunu rakamlar da net bir şekilde desteklemektedir. 2018 seçimlerinde yurt dışındaki seçmenlerin katılım oranı %49.48 olarak gerçekleşmiştir. Bu seçimlerde yurt dışından gelen oy sayısı 1 milyon 488 bin 408 olmuştur. Bu sayı Türkiye genelinde kullanılan oyların %4.1’ine tekabül etmektedir. 2018 seçimlerinde en fazla oy kullanımı Almanya’da gerçekleşmiştir. 2023 seçimlerinde ise yurt dışından gelecek oyların sayısının 2 milyona yaklaşması beklenmektedir.

2023 Seçimleri Ülkemize ve Yurt Dışındaki Türklere Hayırlı Olsun…

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın seçme hakkını sandıklara yansıtmaları anavatan için büyük bir önem arz ediyor. Zira, yurt dışından gelecek oyların çeşitli hesaplamalar sonrası, illerin yüzdelerine göre oy dağıtımı bazı partilerin milletvekili kazanmasına, bazı partilerin ise milletvekili kaybetmesine etki edebiliyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise oy direkt adaya gidiyor. Yurt dışı Türklerin seçimlere katılma oranlarına bakıldığında da dünya genelinde sandığa ve demokrasiye en çok sahip çıkan vatandaşlar olduğu görülecektir. Bu durum, Türk insanının demokrasiyi ne denli içselleştirip sahiplendiğinin de göstergesidir.

Yukarıdaki bilgileri 26 Nisan 2023 Çarşamba günü DRT’de yayınlanan Haftaya Bakış programımızda, Siyaset Bilimci ve Yazar sevgili Haydar Haluk Ceylan ile detaylıca konuştuk. Aktardıklarımın çoğunu da programımıza atıfla kaleme almaya çalıştım. Bu arada, programımızın tamamını yazımızın sonundaki linki tıklayarak izleyebilirsiniz.

2023 seçimlerinin Türkiye’ye ve anavatandan uzak yaşayan bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, yurt dışı Türklerin bu seçimde de anavatanına olan hassasiyetini bir kez daha göreceğimizi ifade etmek istiyorum. 2023 seçimlerinin ülkemize ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

DRT – Haftaya Bakış – 26.04.2023 / https://www.youtube.com/watch?v=eK4wXiZmoCU