Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları sayesinde oluşan farkındalık ile yaşadığımız çevre ve doğanın önemi gün geçtikçe artıyor. Kalkınma süreçlerinde birbiriyle bağlantılı hale gelen çevresel, sosyal ve ekonomik ilerlemeler, yeşil ve yenilikçi finansman araçlarına yönelmeyi kaçınılmaz kılıyor.

Yeşil tahvil (Green Bond), çevre ve iklim dostu projelere fon sağlamada kullanılıyor. Yeşil tahvillerden elde edilen gelir, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, su tasarrufu ve kirliliğin azaltılması gibi çok çeşitli projeleri finanse ediyor.

Karbon piyasası, işletmelerin karbon kredisi ticareti yapabildiği bir piyasa olarak önümüze çıkıyor. Karbon kredileri, azaltılmış veya atmosferden uzaklaştırılmış karbondioksit birimleri olarak ifade edilebilir. Karbon piyasası, işletmelerin karbon emisyonlarını dengelemelerinin bir yoludur.

Türkiye, yeşil tahviller ve karbon piyasası için büyüyen bir pazar. 2021'de Türkiye, 1,2 milyar dolarlık yeşil tahvil ihraç ederek dünyanın en büyük 10. yeşil tahvil ihraççısı oldu. Türkiye'de yeşil tahvil ve karbon piyasasının büyümesi, ülkenin sürdürülebilirlik taahhüdünün bir işareti de aslında.

Türkiye, Paris İklim Anlaşması'na 2016 yılında taraf oldu ve bu anlaşmanın uygun bulunduğuna dair kanun teklifini de TBMM Genel Kurulu’nda Ekim 2021’de kabul etti. Türkiye, karbon emisyonlarını azaltmak için adımlar atıyor. Yeşil tahvil ve karbon piyasasının büyümesi, Türkiye'nin iklim hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak. Türkiye’nin sürdürülebilirlik hedefleri temelinde projeler geliştirmesi ve bu yöndeki yatırımları Yeşil Tahviller yoluyla finanse etmesi öngörülüyor.

Yeşil Tahvillerin ve Karbon Piyasasının Faydaları

Yeşil tahvil uygulamalarının ve karbon piyasasına katılmanın çeşitli faydaları var. İşletmeler için yeşil tahviller, çevresel etkilerini azaltmaya ve itibarlarını artırmak için bir araç niteliğinde. Karbon piyasası, işletmelerin karbon emisyonlarını azaltmalarına ve enerji maliyetlerinden tasarruf etmelerine yardımcı oluyor.

Aynı zamanda, hükümetler için yeşil tahviller sürdürülebilir projeler için para toplama aracı ve karbon piyasası da sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Yeşil tahvil ve karbon piyasasının büyümesi de istihdam yaratarak, ekonomik büyümeyi hızlandırabilir.

Yeşil Tahvil ve Karbon Piyasasının Zorlukları

Olumlu yönlerinin yanı sıra; yeşil tahvil ihraç etmenin ve karbon piyasasına katılmanın bir dizi zorluğu bulunuyor. Yeşil tahviller için tek bir küresel standart olmaması bu zorluklardan biri. Bu, yatırımcıların farklı yeşil tahvilleri karşılaştırmasını zorlaştırabilir.

Diğer bir zorluk ise, karbon piyasasının hala nispeten yeni olmasıdır. Bu da, karbon kredilerinin fiyatını tahmin etmeyi zorlaştırabilir.

Zorluklara rağmen, yeşil tahvil ve karbon piyasası büyüyen bir pazar. Bu pazarın büyümesi, sürdürülebilir yatırımlara yönelik artan talebin bir işaretidir.

Sonuç olarak, Türkiye yeşil tahvil piyasasının ve karbon piyasasının gelişimini destekliyor. Bu pazarların gelişimini teşvik etmek için bir dizi girişim hayata geçirildi. Türk yatırımcılar arasında yeşil yatırıma yönelik talep artıyor. Bu talep, iklim değişikliği endişeleri, çevresel etkileri azaltma arzusu ve çevre politikaları gibi bir dizi faktörden kaynaklanıyor. İklim değişikliğinin Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gündemindeki önemine bakılırsa, bu destekler artarak devam edecek gibi duruyor.